Kurs

Symulacja cyfrowa

Krótka charakterystyka

Niniejszy kurs symulacji cyfrowej stanowi wprowadzenie do metod konstruowania modeli symulacyjnych systemów zdarzeń dyskretnych. Głównym celem kursu jest nauka potencjalnych użytkowników symulacji komputerowej projektowania, programowania i eksploatacji modeli symulacyjnych. Kurs obejmuje wszystkie podstawowe rozwiązania używane w symulacji cyfrowej systemów zdarzeń dyskretnych. Dodatkowo, prezentacja korzysta z zasad programowania obiektowego. Od użytkownika oczekuje się podstawowej znajmości języka C++ oraz elementarnej wiedzy z zakresu teorii prawdopodobieństwa i statystyki.

Wymagania: przeglądarka internetowa (IE/Netscape 5.0 lub nowsza) + Flash 5 plug-in; kompilator C++ (ćwiczenia)

Zaleca się korzystanie z kursu na pełnym ekranie (F11) minimum 17 calowego monitora.

Spis literatury został zamieszczony w bibliografii ( w górnym pasku). Odnośniki do tych pozycji w kursie są oznaczne za pomocą [ ], np. [6].

Wskazówki dotyczące poruszania się po stronach kursu zostały przedstawione w Pomocy ( w górnym pasku).

 Lekcje

  1. Wprowadzenie
  2. Podstawowe algorytmy symulacji
  3. Zbiory zawiadomień o zdarzeniach
  4. Metoda interakcji procesów
  5. Generatory liczb pseudolosowych
  6. Testy statystyczne generatorów liczb pseudolosowych
  7. Analiza wyników symulacji