Kurs

Sygnalizacja w sieciach telekomunikacyjnych

 Opis kursu

Kurs dotyczy budowy i podstawowych zasad działania systemu sygnalizacji nr 7 oraz DSS1. Omówiono w nim stos protokołów i struktury ramek stosowanych w tych systemach sygnalizacji. Kurs podzielony jest na dwie części. Część pierwsza obejmuje lekcje od 1 do 6 i zawiera podstawowe wiadomości na temat sygnalizacji w sieciach ISDN. Przedstawione w niej także opisy budowy wiadomości sygnalizacyjnych występujących w drugiej części kursu. Druga część kursu zawiera zestaw ćwiczeń do wykonania przez studentów. W każdym ćwiczeniu pokazane są reprezentatywne przykłady obsługi połączeń dla usług podstawowych i dodatkowych. Zadaniem studentów jest wybór konfiguracji instalacji abonenckiej, jeżeli jest to możliwe, przypisanie numeracji dla określonej konfiguracji, zestawienie określonego połączenia oraz obserwacja wiadomości sygnalizacyjnych wymienianych w czasie obsługi połączenia. W czasie demonstracji student będzie mógł zobaczyć szczegółową budowę wiadomości sygnalizacyjnych zarówno pomiędzy użytkownikiem a siecią, jak i pomiędzy węzłami w sieci, w zależności od wybranej konfiguracji.

 Lekcje:

Grupa docelowa:

Kurs przeznaczony jest dla studentów wyższych lat kierunku elektronika i telekomunikacja. Może być także przydatny dla studentów kierunku informatyka. Ćwiczenia umieszczone w ramach lekcji mogą być także przydatne dla pracowników operatorów sieci telekomunikacyjnych, którzy zajmują się eksploatacją systemów komutacyjnych i sieci.

Cele kursu:

Celem kursu jest zapewnienie studentom podstawowej wiedzy na temat systemów sygnalizacyjnych w sieciach cyfrowych z integracją usług oraz umożliwienie szczegółowego zapoznania się z budową wiadomości sygnalizacyjnych oraz działaniem podstawowych procedur sygnalizacyjnych do obsługi różnego rodzaju połączeń i usług dodatkowych.

Wymagania:

Osoby korzystające z kursu powinny posiadać podstawową wiedzę na temat: sieci telekomunikacyjnych i przede wszystkim sieci cyfrowych z integracją usług, rodzajów styków stosowanych do przyłączania abonenta do sieci, rodzajów kanałów stosowanych do przesyłania informacji użytkownika, konfiguracji odniesienia dla instalacji abonenckiej, a także podstawowe funkcje sygnalizacji w sieciach telekomunikacyjnych.

Wymagania sprzętowe

Zawartość kursu jest dostępna przez Internet, Kurs jest przeznaczony do oglądania przy pomocy przeglądarki Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej wyposażonej we wtyczkę do Macromedia Flash Player.

Autorzy

  • Grzegorz Danilewicz
  • Wojciech Kabaciński
  • Marek Michalski