ALOHA

1. Podstawowe cechy protokołu ALOHA

Zasada działania protokołu ALOHA jest następująca:

  • Wszyscy użytkownicy używają jednego wspólnego kanału transmisyjnego. Każdy użytkownik wysyła swoje pakiety bez jakiejkolwiek synchronizacji z innymi użytkownikami kanału.
  • Nałożenie się jakiejkolwiek części jednego pakietu na inny pakiet powoduje kolizje.
  • Każdy pakiet jest zabezpieczony przy pomocy kodu umożliwiającego detekcję błędów.
  • Po wysłaniu pakietu nadawca czeka na sygnał potwierdzenia poprawności odbioru ACK (ang. Acknowledgment) od odbiorcy.
  • Jeśli nadawca nie otrzyma potwierdzenia ACK, wówczas uznaje nadany pakiet za stracony i wysyła go  ponownie, po losowo ustalonym czasie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji w takim systemie będzie małe, jeśli liczba użytkowników wspólnego kanału transmisyjnego będzie mała oraz ruch generowany przez każdego z nich nie będzie zbyt duży. Wzrost liczby użytkowników będzie powodował coraz częstsze nakładanie się na siebie pakietów a tym samym wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji.