Kurs:

Kodowanie kratowe i algorytmy odbioru

Krótki opis kursu

Kurs umożliwia szybkie zdobycie wiedzy na temat wybranych zagadnień kodowania kanałowego. Celem kursu jest objaśnienie kodowania kratowego (definicje, struktury, własności) i metod dekodowania opartych o algorytm Viterbiego. A. Viterbi opublikował swój algorytm w roku 1967, a nieco później Forney pokazał, że algorytm ten jest metodą dekodowania o maksymalnej wiarygodności, i że jest on równoważny rozwiązaniu problemu znalezienia najkrótszej drogi przez graf metodą programowania dynamicznego.

 

W trakcie wykonywania kursu student może w dowolnej chwili "przeskakiwać" pomiędzy czytaniem tekstu do wykonywaniem eksperymentu komputerowego (symulacji) realizowanej przez jeden z dwóch programów, tzw. apletów, napisanych w języku Java. Student powinien być wyposażony w komputer PC z systemem operacyjnym Windows, przeglądarkę internetową Internet Explorer 5.5 (lub nowszą) i wirtualną maszynę Java (JavaT Plug-in) Ver. 1.4.1 (lub nowszą). Internet Explorer 6.0 oraz Java(TM)Plug-in stanowią łącza do stron sieci gdzie wymienione oprogramowanie jest dostępne bez opłat.

 Lekcje:

 1. Wprowadzenie do kodów splotowych
 2. Systematyczny koder splotowy
 3. Opis kodów splotowych przy pomocy diagramu stanów
 4. Dekodowane z maksymalną wiarygodnością - algorytm Viterbiego
 5. Dekodowanie twardodecyzyjne - dekoder Viterbiego
 6. Miękkodecyzyjny dekoder Viterbiego
 7. Modulacje kodowane kratowo
 8. Algorytm Max-Log-MAP
 9. Turbo-kody
 10. Inne wersje algorytmu Viterbiego
 • Literatura