Systematyczny koder splotowy

Przykład: Systematyczny koder dla kodu splotowego (2,1,2) .

 

Rys. 1. Przykład kodera splotowego - binarny systematyczny koder dla kodu splotowego C(2,1,2).

 

 Forney [For70] pokazał, że dla każdego niekatastroficznego kodu splotowego bez sprzężenia zwrotnego istnieje równoważny systematyczny kod z sprzężeniem zwrotnym. Kody równoważne zawierają identyczne zbiory słów kodowych.

Rozważmy macierz generacyjną kodera z in rys. 2 lekcja 1 w następującej postaci

G(D) = [1+D+D2 1+D ]

 

 

Równoważna macierz systematycznego kodera splotowego przedstawia się następująco

Obydwa kody, aby były równoważne, muszą zawierać ten sam zbiór sekwencji kodowych.

 

  Make your own experiment Play with this encoder.