Opis kodów splotowych przy pomocy diagramu stanów

Działanie kodera splotowego może być przedstawione przy pomocy diagramu stanów.

Stan kodera jest definiowany przez zawartość jego rejestru przesuwającego.

 

 

Rys. 1. Diagram stanów kodera splotowego (2,1,2) z rys. 2 lekcja 1

 

Rozpatrzmy koder splotowy pokazany na rys. 1b Stan tego kodera jest równy zawartości dwustopniowego rejestru przesuwającego. Zatem koder posiada cztery stany. Są one oznaczone jako S0, S1, S2, S3. W chwili i-tej stan jest reprezentowany przez bity wejściowe z dwóch poprzednich chwil, tj. przez (ui-1,ui-2).

Na rys. 1 cztery stany kodera są reprezentowane przez S0=(00), S1=(10), S2=(01), S3=(11).

Rys. 1 pokazuje działanie kodera przez kolejnych dziesięć cykli zegara, widzimy bity wejściowe, stany kodera I bity wyjściowe.

(Moglibyśmy oczywiście zgodzić się by S0=(00), S1=(01), S2=(10) oraz S3=(11). W takim przypadkumielibyśmy inny wykres kratowy, ale własności kody pozostałyby takie same.)

 

Make your own experiment

Proszę znaleźć strukturę naszego kodera przy pomocy narzędzia symulacyjnego.