Dekodowane z maksymalną wiarygodnością - algorytm Viterbiego

Znając własności kodów splotowych i działanie koderów możemy rozpatrzyć dekodowanie Viterbiego. (Istnieje wiele sposobów dekodowania kodów splotowych. Dekodowanie sekwencyjne zaproponowali Wozencraft , Fano , Zigangirov i Jelinek . Dekodowanie metodą większościową zaproponował Massey.)

W roku 1967 Viterbi [Vit67] opublikował swój algorytm dekodowania kodów splotowych, który później okazał się być algorytmem maksymalnej wiarygodności [For73] równoważnym rozwiązaniu zagadnienia poszukiwania najkrótszej drogi poprzez graf metodą programowania dynamicznego.

 

GO TO EXPERIMENT
Kliknij. Przejdziesz do algorymu Viterbiego