Dekodowanie twardodecyzyjne - dekoder Viterbiego
(Krok 1)

 

Rys. 1. Przykład ilustrujący działanie algorytmu Viterbiego. Liczby ponad gałęziami oznaczają ich metryki, skumulowane metryki ścieżek znajdują się w ramkach.

 

Rysunek 1 ilustruje działanie dekodera Viterbiego. Odebrana sekwencja jest następująca: 10 10 00 00 01 11 . Sekwencja bitów informacyjnych, która została poddana kodowaniu wynosi 1 0 1 1  , do tej sekwencji dołączono dwa bity ogona równe 0 0. Odbiornik zna długość sekwencji informacyjnej i wie, że kończy się ona dwoma zerowymi bitami ogona. Zadaniem bitów ogona jest sprowadzenie kodera do stanu zerowego na końcu procesu kodowania. Taka sytuacja nastąpi po wprowadzeniu dwóch bitów równych zero do dwubitowego rejestru kodera.

 

GO TO EXPERIMENT
Proszę zweryfikować rozpatrywany przykład przy pomocy programu symulacyjnego.