Miękkodecyzyjny dekoder Viterbiego
(Krok 1)

 

Rys. 1. Dekodowanie Viterbiego. Liczby powyżej gałęzi oznaczają metryki gałęzi, metryki ocalonych ścieżek są zapisane w ramkach.

W przeciwieństwie do sytuacji z lekcji 5 założymy teraz, że z wyjścia demodulatora otrzymujemy wielopoziomowe miary jakości decyzji demodulatora a nie binarne decyzje 'zero' lub 'jeden'. Liczby na wyjściu demodulatora podawane na wejście dekodera Viterbiego są teraz miarą zaufania do decyzji demodulatora.

Rysunek 1 ilustruje proces dekodowania. Ciąg bitów informacyjnych jest następujący: 1 0 1 1 ... . Koder startuje ze stanu zero. Zakładamy, że stosowana jest modulacja BPSK. Odebrana sekwencja próbek wynosi: r = (1, -0.5), (1, 0.1), (-1, -1,2), (-0.8, -0,8), (-0.8,+0.8), (+0.5,+0.5)., gdzie liczba na wyjściu demodulatora równa +1 i -1 odpowiada odpowiednio logicznej jedynce i logicznemu zeru.

 

GO TO EXPERIMENT
Proszę zweryfikować przykład z rys. 1 za pomocą programu symulacyjnego.