Algorytm Max-Log-MAP

Rozpatrzmy model systemu telekomunikacyjnego przedstawiony na rys. 1.

 

Rys. 1. Schemat blokowy systemu telekomunikacyjnego

 

Przedstawmy binarny ciąg danych na wejściu w następujący sposób

 

(1)

gdzie t jest symbolem danych w chwili t, natomiast jest długością ciągu danych. Zakładamy, że symbole danych są binarne oraz, że są generowane niezależnie. Prawdopodobieństwo jedynki i zera jest jednakowe i wynosi 0.5. Podobnie jak we wszystkich rozpatrywanych poprzednio koderach operacja kodowania może być przedstawiona za pomocą diagramu stanów lub wykresu kratowego