Spis literatury

Przed przystąpieniem do kursu jest zalecane przeczytanie prac Forney'a [For70] oraz odpowiedniego rozdziału poświęconego odbiornikowi Viterbiego w którymś z podręczników.