Kurs

Modele wiązek z ruchem zintegrowanym

Streszczenie

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat modeli wiązek z ruchem zintegrowanym w sieciach cyfrowych z integracją usług. Kurs obejmuje modele analityczne i symulacyjne systemów obsługujących różne strumienie ruchu zintegrowanego:

  • model pojedynczego (separowanego) łącza --- wiązka pełnodostępna (doskonała),
  • model grupy separowanych łączy --- wiązka z ograniczoną dostępnością,
  • model separowanego łącza z rezerwacją przepływności --- wiązka pełnodostępna z rezerwacją,
  • model grupy separowanych łączy z rezerwacją --- wiązka z ograniczoną dostępnością i rezerwacją.

Studenci przy pomocy interaktywnych ćwiczeń zdobędą wiedzę oraz umiejętności pozwalające na projektowanie i analizę podstawowych elementów systemów z ruchem zintegrowanym. W czasie ćwiczeń studenci będą wymiarowali łącza oraz obeserwowali zależność pomiędzy prawdopodobieństwem blokady strumieni ruchu zintegrowanego, a nateżeniem ruchu oferowanago w systemie. Podczas ćwiczeń studecni zapoznają się zarówno z wynikami obliczeń analitycznych, jak i z rezulatami symulacji rozważanych systemów.

Lekcje

  1. Wprowadzenie do modelowania systemów z ruchem zintegrowanym
  2. Wiązka pełnodostępna z ruchem zintegrowanym
  3. Wiązka pełnodostępna z ruchem zintegrowanym i rezerwacją przeływności
  4. Wiązka z ograniczoną dostępnością
  5. Algorytmy rezerwacji w wiązce z ograniczoną dostępnością
  • Literatura