Lekcja 2.

Wiązka pełnodostępna z ruchem zintegrowanym

Wiązka pełnodostępna jest dyskretnym modelem łącza, w którym wszystkie jednostki pasma są dostępne dla pojawiających się zgłoszeń. Oznacza to, że w wiązce doskonałej nie występuje zależność strumienia zgłoszeń od stanu, w którym system się znajduje [COST96].

Oznacza to, że warunkowe prawdopodobieństwa przejścia si(n) dla wszystkich stanów systemu przyjmują wartość si(n) = 1, i w rezultacie, uogólniony wzór (10) sprowadza się do rekurencyjnego wzoru Kaufmana-Robertsa [Kauf81Robe81]:
     sum M
nP
 (n) =   aitiP (n - ti) .

     i=1
(16)

Równanie (16) określa rozkład zajętości w wiązce doskonałej (pełnodostępnej) obsługującej różne strumienie ruchu zintegrowanego.

Blokada w wiązce doskonałej dla zgłoszeń klasy i występuje tylko wtedy, gdy wiązka nie dysponuje ti wolnymi podstawowymi jednostkami pasma, niezbędnymi do obsługi obsługi zgłoszeń tej klasy. Prawdopodobieństwo blokady dla zgłoszeń klasy i może być zatem określone na podstawie następującego wzoru:
     sum V
b(i)
 =     P(n).

   n=V -t+1

      i
(17)