Lekcja 3.

Wiązka pełnodostępna z ruchem zintegrowanym i rezerwacją przeływności

W wiązkach tego część zasobów jest zarezerwowana dla zgłoszeń pewnych klas (klasy) ruchu. Celem wprowadzenia mechanizmu rezerwacji jest zapewnienie podobnych wartości parametrów jakości obsługi dla zgłoszeń różnych klas. Możemy wyróżnić dwa typy rezerwacji: statyczną i dynamiczną.

W dalszej części kursu, po krótkim przedstawieniu idei rezerwacji statycznej, rozważane bedą przede wszystkim mechanizmy rezerwacji dynamicznej. W związku z tym, mechanizm dynamicznej rezerwacji przepływnosci będzie określany — dla uproszczenia — terminem rezerwacji przepływnosci lub rezerwacji.