Lekcja 5. Wiązka z ograniczoną dostępnością i rezerwacją.

Algorytmy rezerwacji w wiązce z ograniczoną dostępnością

Wprowadzenie mechanizmu rezerwacji do wiązki z ograniczoną dostępnością wymaga zastosowania innych algorytmów rezerwacji niż te stosowane w wiązce doskonałej. Jest to rezultatem złożonej struktury wiązki z ograniczoną dostępnością. W bieżącej lekcji przedstawione zostaną trzy algorytmy rezerwacji dla wiązek z ograniczoną dostępnością. Umożliwiają one elastyczne kształtowanie zależności pomiędzy prawdopodobieństwami strat poszczególnych klas ruchu, z wyrównaniem tych strat włącznie [Stas97a, Stas97b, Stas99]. Proponowane algorytmy różnią się sposobem rezerwowania zasobów w poszczególnych podgrupach wiązki.