Literatura:

 

1.      Tadeusiak A., Crosignani B., Marchis G., "Światłowody w telekomunikacji", WKł, 1987

2.      Smoliński A., "Optoelektronika światłowodowa", WKł, 1985

3.      Midwinter J. E., "Światłowody w telekomunikacji", WNT, 1983

4.      Midwinter J. E., Guo Y. L., "Optoelektronika i technika światłowodowa", WKł, 1995

5.      Einarsson Goran, "Podstawy telekomunikacji światłowodowej", WłK, 1998

6.      Majewski Adam "Nieliniowa optyka światłowodowa" Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1991

7.      Majewski A., "Teoria projektowania światłowodów", WNT, 1991

8.      Siuzdak J., Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej, WKł, Warszawa; 1997

9.      Szustakowski Mieczysław, "Elementy techniki światłowodowej", WNT, Warszawa 1992

10.  Marciniak M. "łączność światłowodowa", WKł, 1998

11.  J. C. Palias, "Zarys telekomunikacji światłowodowej", WKł, 1991

12.  Agraval Govind P. "Nonlinear Fiber Optics", Academic Press, Londyn 1995

13.  Betti Silvello, de Marchis Giancarlo, Iannone Eugenio, "Coherent Optical Communications Systems", Wiley series in microwave and optical engineering, John Wiley & Sons Ltd., 1995

14.  Bjarklev A., Benedetto S., Willner A., Optical Fiber Communication Systems, Artech House, London, 1996

15.  Desurvire E., "Erbium Doped Fiber Amplifiers", John Wiley & Sons Ltd., 1994,

16.  Einarson Goran, "Principles of Lightwave Communications", John Wiley & Sons Ltd., 1996

17.  Gagliardi R. M., Karp S., "Optical Communications", Wiley series in telecommunications and signal processing, John Wiley & Sons Ltd., 1995

18.  Gowar J. "Optical communication systems", Prentice Hall, Londyn 1993

19.  Green Paul E., Jr., "Fiber Optic Networks", International series in optoelectronics, Prentice Hall, 1993

20.  Hooijmans Pieter W., Coherent Optical System Design, John Wiley & Sons Ltd., 1994

21.  Hoss Robert J., "Fiber Optic Communications Design Handbook", Prentice Hall, 1990

22.  Jacobsen Gunnar, "Noise in Digital Optical Transmission Systems, Artech House Inc. 1994

23.  Kashima N., "Optical Transmision for the Subscriber Loop", Artech House 1993

24.  Mestadagh Denis J.G., "Fundamentals of Multiaccess Optical Fiber Networks", Artech House Inc. 1995

25.  Midwinter J.E., Guo Y.L., "Optoelectronic and Lightwave Technology",. John Wiley & Sons, 1992

26.  Ryu Shiro, Coherent Lightwave Communication Systems, Artech House Inc. 1994

27.  Senior John M., "Optical Fiber Communications - Principles and Practice", second ed., International series in optoelectronics, Prentice Hall, 1994

28.  Shimada S., Ishio H., "Optical Amplifiers and their Applications", John Wiley & Sons Ltd., 1994

29.  Tocci Christopher, Caulifield H. John, "Optical Interconnection, Foundations and Applications", Artech House Inc. 1994