Przedmiot

" Podstawy Telekomunikacji światłowodowej "

Krótki opis

Propagacja światła w falowodach optycznych. Właściwości transmisyjne światłowodów: tłumienie, dyspersja modowa, chromatyczna i polaryzacyjna. Elementy pasywne systemów światłowodowych. Komutatory optyczne: technologia i właściwości. Efekty nieliniowe. Detektory i źródła optyczne. Zasada działania i klasyfikacja wzmacniaczy optycznych. Zastosowanie wzmacniaczy optycznych. Multipleksja wielofalowa - WDM. Efekty nieliniowe. Mieszanie czterofalowe. Multipleksja i technologia wzmacniaczy optycznych jako metoda udoskonalenia istniejących sieci optycznych. Systemy kocherentne. Podstawy detekcji koherentnej. Właściwości szumowe systemów koherentnych. Podstawy projektowania linii światłowodowych.

 Wykłady:

 1. Propagacja światła w falowodach optycznych
 2. Tłumienie włókien światłowodowych
 3. Dyspersja światłowodów
 4. Wzmacniacze optyczne
 5. Elementy pasywne stosowane w systemach swiatłowodowych
 6. Elementy aktywne
 7. Multipleksja wielofalowa WDM
 8. Systemy koherentne
 9. Projektowanie systemu światłowodowego
 10. Literatura
 11. Podstawowe stałe fizyczne

Materiały przeznaczone są dla:

Studentów elektroniki i telekomunikacji IET PUT, studentów ICT uczelni partnerskich, oraz innych instytucji edukacyjnych (zarówno poziom inżynierski jak i magisterski). Studenci studiów zaocznych oraz uczestników kursów kształcenia ustawicznego. Inżynierów i techników firm telekomunikacyjnych uczestniczących w kursach zawodowych organizowanych przez uczelnie wyższe i udostępniane za pośrednictwem Internetu.

Cele kursu

Przekazanie teoretycznej I praktycznej wiedzy dotyczącej współczesnych systemów światłowodowych. Przygotowanie do projektowania, obsługi i utrzymania systemów optycznych.

Wymagane wiadomości

Podstawowa wiedza z zakresu optyki, fizyki ciała stałego oraz optoelektroniki

Wymagania sprzetowe

Dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa, PC, nie jest potrzebne specjalistyczne oprogramowanie.

Autor

Jan lamperski
Politechnika Poznańska
Instytut Elektroniki i Telekomunikacji
Poznań, Polska

Please, give your opinion on this course (link to common opinion form, page to prepare by INVOCOM site webmaster)