Podstawowe stałe fizyczne

  • Prędko¶ć ¶iatła w próżni: c = 2.997 x 108 m/s
  • Stała Plancka: h = 6.626 x 10-34 Js
  • Stała Plancka: h = 4.14 x 10-15 eVs
  • Ładunek elektronu: e = 1.602 x 10-19 C
  • Stała Boltzmana: k = 2.381 x 10-23 J/K
  • Electronowolt: 1 eV = 1.602177 x 10-19 J