4. Wzmacniacze optyczne

4.1 Oddziaływanie fotonów z atomami i ciałami stałymi

Rozkład elektronów w stanie równowagoi termodynamicznej

Absorpcja, emisja spontaniczna oraz emisja stymulowana

4.2 Wzmacniacze optyczne: klasyfikacja, podstawowe konfiguracje i podstawy działania

4.3 Poziomy energetyczne i równania kinetyczne

4.4 Wsółczynnik wzmocnienia

4.5 Szum wzmacniaczy optycznych

Szum optyczny: OSNR

Ekwiwalentny szum elektryczny: SNR

4.6 Stany przejściowe wzmacniaczy EDFA

Projekt 4.1: Właściwości wzmacniacza EDFA: szum ASE w funkcji mocy lasera pompującego

Project 4.2: Właściwości wzmacniacza EDFA: konkurencja sygnału z szumem

Project 4.3: Właściwości wzmacniacza EDFA: PSignalOut w funkcji PSignalIn, współczynnik wzmocnienia