5. Elementy pasywne stosowane w systemach światłowodowych

5.1 Złącza światłowodowe

5.2 Spawy

5.3 Sprzęgacze świetłowodowe i multipleksery wielofalowe (WDM)

5.4 Objętościowe sprzęgacze WDM

5.5 Światłowodowe filtry Bragga

5.6 Przestrajalne filtry optyczne

5.7 Przestrajalny filtr Fabry-Perot (FPF)

Projekt 5.1: Spawanie włókien światłowodowych "krok po kroku" i video clip procesu spawania

Projekt 5.2: Właściwości przestrajalnego filtru optycznego z siatką Bragga