6. Elementy aktywne

6.1 Absorpcja i emisja światła

6.2 Źródła półprzewodnikowe

6.3 Diody elektroluminescencyjne (LED)

6.4 Lasery półprzewodnikowe

6.5 Fotodiody

Projekt 6.1: Widmo diod LED: problem pomiaru źródeł o niskiej gęstości spektralnej

Projekt 6.2: Pomiar widma laserów Fabry-Perot

Projekt 6.3: Pomiar widma laserów DFB

Projekt 6.4: Badanie właściwości pierścieniowego lasera ze wzmacniaczem EDFA

Projekt 6.5: Badanie właściwości pierścieniowego, przestrajalnego lasera ze wzmacniaczem EDFA

Projekt 6.6: Badanie właściwości źródeł szerokopasmowych

Projekt 6.7: Badanie widma lasera przestrajalnego z zewnętrzną komorą rezonansową